|     |x .

/ /
[..1897 - ..]

. .


1920 .

22.07.1928 .- (). .
(). . . . ().

22.07.1928 .- .

: ..141..1. .2206. .18.http://archive.president.kz/ru/nauka/izdaniya-arhiva/

  
   CentrAsia